Zpracování energetického průkazu Výběr vhodného kotle Příprava cenové nabídky Garance kvality

Dokumenty k podání žádosti o dotaci

V rámci žádosti o získání dotace je třeba připravit souhrn níže definovaných podkladů. V rámci našich služeb jsme schopni veškeré technické podklady pro Vás vypracovat a vyplnit do požadovaných formulářů, kterou jsou k dispozici jak na krajských úřadech, tak i u naší společnosti.

Seznam požadovaných dokumentů k dotaci

  • Žádost o poskytnutí dotace – v papírové podobě. Jsou k dispozici na krajských úřadech.
  • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – prokazující splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti „C“ pro ukazatel celkové dodané energie, celkové primární neobnovitelné energie anebo průměrného součinitele prostupu tepla.
  • Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo žádost z programu Nová zelená úsporám.
  • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu, materiálu a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu.
  • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření.
  • Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů.
  • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
  • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

Garantujeme Vám získání dotace

Vzhledem k tomu, že naše společnost patří k největším zpracovatelům energetických průkazů v ČR s vlastním zázemím technických inspektorů s pokrytím celého území ČR, zajistíme pro Vás pohodlné a platné vypracování veškerých požadovaných podkladů pro zdárné získání dotace.

Součástí naší práce je i odborné poradenství, jaké technologie instalovat ve vztahu k uvažovaným novým technologiím a objektům, do kterých by tyto technologie měly být aplikované. Součástí naší práce je i možné doporučení různých typů technologií a instalačních firem, které Vám technologii vymění, zapojí a ponesou za svou práci garance.

Zaujala Vás tato informace o dotaci?

Pokud ano a chtěli byste se o možnostech získání dotace dozvědět více,
nebo si o dotaci přímo požádat, kontaktujte nás.


Pole "E-mail" je povinné
Pole "Jméno a příjmení" je povinné
Pole "Váš dotaz" je povinné